Oversikt - Mandal videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Mandal videregående skole
Kallhammerveien 6
4514 MANDAL
Org.nr 974595125
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Vest-Agder fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 766

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Mandal videregående skole 3,7 3,7 3,6
Vest-Agder fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,5
Trivsel
Mandal videregående skole 4,2 4,3 4,0
Vest-Agder fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Mandal videregående skole 3,5 3,7 3,1
Vest-Agder fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Mandal videregående skole 4,0 4,1 3,8
Vest-Agder fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Mandal videregående skole 4,2 4,2 4,1
Vest-Agder fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Faglig utfordring
Mandal videregående skole 4,4 4,4 4,4
Vest-Agder fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Mandal videregående skole 3,5 3,8 3,2
Vest-Agder fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Motivasjon
Mandal videregående skole 3,6 3,8 3,5
Vest-Agder fylke 3,7 3,8 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Mandal videregående skole 4,2 4,3 4,0
Vest-Agder fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,0
Støtte hjemmefra
Mandal videregående skole 4,0 4,1 3,9
Vest-Agder fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Mandal videregående skole 4,0 4,1 3,9
Vest-Agder fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år