Oversikt - Rønningen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Rønningen skole
Trettestykket 6
1388 BORGEN
Org.nr 974578301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 185
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Rønningen skole Asker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,5 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,3 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,4 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Rønningen skole Asker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 717,0 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,5 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 95 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 85,2 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 13,3 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 13,6 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 16,9 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 15,2 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 18,3 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,9 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,6 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 604 462 107 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 63 57 53 60
Indikator og nøkkeltall Rønningen skole Asker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 521 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 81 874 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,9 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 423 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 468 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år