Oversikt - Langmyra skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Langmyra skole
Langmyrvegen 60
6415 MOLDE
Org.nr 973994700
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 485
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 29
Talet på lærarar 37

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Langmyra skole Molde kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,6 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,5 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,3 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,2 3,9 3,8 3,9
Vurdering for læring 4,1 4,0 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Langmyra skole Molde kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 261,3 3 085,5 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 12,9 11,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 64 513 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,3 48,5 61,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 24,4 16,6 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,0 12,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 13,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,7 15,6 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 95,5 95,6 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 26 453 170 518 1 977 135 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 63 59
Indikator og nøkkeltall Langmyra skole Molde kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 104 506 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 83 216 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 860 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 173 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år