Oversikt - Ytre Namdal videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ytre Namdal videregående skole
Hansvikvegen 3A
7900 RØRVIK
Org.nr 974560739
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Trøndelag fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 277

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Ytre Namdal videregående skole 3,8 3,9 3,7
Trøndelag fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Ytre Namdal videregående skole 4,3 4,5 4,2
Trøndelag fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Ytre Namdal videregående skole 3,5 3,8 3,3
Trøndelag fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Ytre Namdal videregående skole 4,1 4,2 4,0
Trøndelag fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Ytre Namdal videregående skole 4,3 4,3 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Ytre Namdal videregående skole 4,3 4,5 4,2
Trøndelag fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Ytre Namdal videregående skole 3,7 3,9 3,5
Trøndelag fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Ytre Namdal videregående skole 4,1 4,2 4,0
Trøndelag fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Ytre Namdal videregående skole 4,4 4,6 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Ytre Namdal videregående skole 4,0 4,1 4,0
Trøndelag fylke 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Ytre Namdal videregående skole 4,3 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år