Oversikt - Wang Ung Jessheim AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Wang Ung Jessheim AS (privat)
C/o Hans Jørgen Borgen Fjellbergvegen 14
2055 NORDKISA
Org.nr 918558136
Privatskole
Videregående opplæring
Skoleeier: Wang Ung Jessheim AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Godkjent, ikke startet

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 3,4 3,4 3,3
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 4,4 4,4 4,5
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 3,3 3,3 3,1
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 4,3 4,2 4,6
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 3,3 3,4 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 3,9 3,8 4,0
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 4,2 4,1 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 4,2 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Wang Ung Jessheim AS (privat)
Akershus fylke 3,8 3,7 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år