Oversikt - Wang Tønsberg AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Wang Tønsberg AS (privat)
Grenaderveien 11
3122 TØNSBERG
Org.nr 995354071
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Tønsberg AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 197

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Wang Tønsberg AS (privat) 3,7 3,6 3,9
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Wang Tønsberg AS (privat) 4,4 4,4 4,4
Vestfold fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Wang Tønsberg AS (privat) 3,7 3,7 3,8
Vestfold fylke 3,5 3,7 3,3
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Wang Tønsberg AS (privat) 3,9 3,8 4,0
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Wang Tønsberg AS (privat) 4,3 4,3 4,4
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Wang Tønsberg AS (privat) 4,6 4,6 4,7
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Wang Tønsberg AS (privat) 3,7 3,6 3,8
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Wang Tønsberg AS (privat) 3,7 3,6 3,8
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Wang Tønsberg AS (privat) 4,2 4,3 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Wang Tønsberg AS (privat) 4,1 4,2 4,0
Vestfold fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Wang Tønsberg AS (privat) 3,8 3,9 3,7
Vestfold fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år