Oversikt - Wang Fredrikstad AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Wang Fredrikstad AS (privat)
Stadion 3
1671 KRÅKERØY
Org.nr 986779795
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-13. trinn
Skoleeier: Wang Fredrikstad AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 180

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Wang Fredrikstad AS (privat) 3,8 3,8 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,7 4,7 4,7
Viken fylke
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Wang Fredrikstad AS (privat) 3,8 4,1 3,3
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,0 4,1 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,5 4,6 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,7 4,7 4,7
Viken fylke
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Wang Fredrikstad AS (privat) 3,6 3,7 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,0 4,0 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,5 4,5 4,5
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,4 4,4 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Wang Fredrikstad AS (privat) 4,1 4,1 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år