Oversikt - Volda vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Volda vidaregåande skule
Vevendelvegen 35
6102 VOLDA
Org.nr 874576492
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 505

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Volda vidaregåande skule 3,6 3,7 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,5 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Volda vidaregåande skule 4,4 4,3 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Volda vidaregåande skule 3,5 3,7 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Volda vidaregåande skule 4,0 4,2 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Volda vidaregåande skule 4,4 4,5 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Volda vidaregåande skule 4,7 4,6 4,8
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Volda vidaregåande skule 3,3 3,5 3,1
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Volda vidaregåande skule 3,8 3,7 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Volda vidaregåande skule 4,2 4,3 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Volda vidaregåande skule 4,1 4,0 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Volda vidaregåande skule 4,3 4,4 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år