Oversikt - Vestborg Vgs (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vestborg Vgs (privat)
Hevsdalsvegen 11
6200 STRANDA
Org.nr 974117711
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestborg Vgs AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 76

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Vestborg Vgs (privat) 3,2 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,5 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Vestborg Vgs (privat) 4,5 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Vestborg Vgs (privat) 2,8 3,2
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,3 3,4
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Vestborg Vgs (privat) 3,8 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Vestborg Vgs (privat) 4,1 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Vestborg Vgs (privat) 4,6 4,8
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,2 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Vestborg Vgs (privat) 2,9 3,0
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,5 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Vestborg Vgs (privat) 3,0 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,5 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Vestborg Vgs (privat) 4,3 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Vestborg Vgs (privat) 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Vestborg Vgs (privat) 3,9 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år