Oversikt - Trysil videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trysil videregående skole
Vestbyvegen 5
2420 TRYSIL
Org.nr 974572028
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hedmark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 174

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Trysil videregående skole 3,6 3,7 3,5
Hedmark fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Trysil videregående skole 4,4 4,3 4,4
Hedmark fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Trysil videregående skole 3,8 3,8 3,8
Hedmark fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Trysil videregående skole 4,0 3,9 4,0
Hedmark fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Trysil videregående skole 4,3 4,3 4,3
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Trysil videregående skole 4,4 4,4 4,5
Hedmark fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Trysil videregående skole 3,5 3,6 3,4
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Trysil videregående skole 3,8 3,8 3,8
Hedmark fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Trysil videregående skole 4,2 4,3 4,2
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Trysil videregående skole 4,1 4,2 4,0
Hedmark fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Trysil videregående skole 4,1 4,2 4,0
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år