Oversikt - Tryggheim vidaregåande skule (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim vidaregåande skule (privat)
Tryggheimvegen 13
4365 NÆRBØ
Org.nr 973157221
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Tryggheim Skular AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 525

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 3,5 3,3 3,7
Rogaland fylke 3,5 3,5 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 4,4 4,3 4,5
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 3,8 3,8 3,7
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 4,1 4,1 4,1
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 4,2 4,1 4,3
Rogaland fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 4,5 4,3 4,6
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 3,3 3,3 3,3
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 3,7 3,5 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,6 3,8
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 4,2 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 4,3 4,1 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Tryggheim vidaregåande skule (privat) 4,0 3,8 4,2
Rogaland fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år