Oversikt - Tryggheim Forus AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Tryggheim Forus AS (privat)
Prinsens Vei 3
4315 SANDNES
Org.nr 980203883
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Tryggheim Forus AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 13

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Tryggheim Forus AS (privat) 4,2
Rogaland fylke 3,5 3,5 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Tryggheim Forus AS (privat) 4,5
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Tryggheim Forus AS (privat) 4,2
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Tryggheim Forus AS (privat) 4,1
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Tryggheim Forus AS (privat) 4,6
Rogaland fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Tryggheim Forus AS (privat) 4,5
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Tryggheim Forus AS (privat) 3,9
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Tryggheim Forus AS (privat) 4,2
Rogaland fylke 3,7 3,6 3,8
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Tryggheim Forus AS (privat) 4,7
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Tryggheim Forus AS (privat) 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Tryggheim Forus AS (privat) 4,5
Rogaland fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år