Oversikt - Thor Heyerdahl videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Thor Heyerdahl videregående skole
Hoffs Gate 6
3262 LARVIK
Org.nr 974575027
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestfold og Telemark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 482

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Thor Heyerdahl videregående skole 3,5 3,5 3,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Thor Heyerdahl videregående skole 4,3 4,3 4,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Thor Heyerdahl videregående skole 3,6 3,5 3,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Thor Heyerdahl videregående skole 4,0 4,0 3,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Thor Heyerdahl videregående skole 4,1 4,1 4,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Thor Heyerdahl videregående skole 4,3 4,2 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Thor Heyerdahl videregående skole 3,5 3,6 3,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Thor Heyerdahl videregående skole 3,8 3,8 3,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Thor Heyerdahl videregående skole 4,0 4,1 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Thor Heyerdahl videregående skole 4,0 4,0 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Thor Heyerdahl videregående skole 3,9 3,9 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år