Oversikt - Surnadal vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Surnadal vidaregåande skule
Øyatrøvegen 30
6650 SURNADAL
Org.nr 974576651
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 265

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Surnadal vidaregåande skule 3,6 3,3 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Surnadal vidaregåande skule 4,3 4,3 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Surnadal vidaregåande skule 3,7 3,8 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Surnadal vidaregåande skule 4,0 3,9 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Surnadal vidaregåande skule 4,4 4,3 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Surnadal vidaregåande skule 4,3 4,2 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Surnadal vidaregåande skule 3,4 3,3 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Surnadal vidaregåande skule 4,0 3,9 4,0
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Surnadal vidaregåande skule 4,2 4,1 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Surnadal vidaregåande skule 4,2 4,1 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Surnadal vidaregåande skule 4,3 4,1 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år