Oversikt - Strømmen videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Strømmen videregående skole
Gamle Strømsvei 115
2010 STRØMMEN
Org.nr 974587858
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 872

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Strømmen videregående skole 3,6 3,7 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Strømmen videregående skole 4,2 4,3 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Strømmen videregående skole 3,6 3,7 3,4
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Strømmen videregående skole 3,9 3,9 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Strømmen videregående skole 4,2 4,3 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Strømmen videregående skole 4,2 4,2 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Strømmen videregående skole 3,7 3,9 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Strømmen videregående skole 3,7 3,8 3,6
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Strømmen videregående skole 4,0 4,2 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Strømmen videregående skole 4,1 4,1 4,0
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Strømmen videregående skole 3,9 4,1 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år