Oversikt - Stranda vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stranda vidaregåande skule
Hevsdalsvegen 52
6200 STRANDA
Org.nr 974576686
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 145

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Stranda vidaregåande skule 4,0 4,2 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,5 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Stranda vidaregåande skule 4,3 4,4 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Stranda vidaregåande skule 3,8 4,2 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Stranda vidaregåande skule 3,9 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Stranda vidaregåande skule 4,4 4,6 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Stranda vidaregåande skule 4,3 3,9 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Stranda vidaregåande skule 3,6 4,0 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Stranda vidaregåande skule 3,9 3,9 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Stranda vidaregåande skule 4,3 4,6 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Stranda vidaregåande skule 4,3 4,5 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Stranda vidaregåande skule 4,3 4,4 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år