Oversikt - Strand videregående skole - Avd Rygjabø

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Judaberg
4160 FINNØY
Org.nr 974624621
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 43

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Strand videregående skole - Avd Rygjabø
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år