Oversikt - Storhamar videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Storhamar videregående skole
Mabel Sandbergs Veg 25
2315 HAMAR
Org.nr 974571935
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Innlandet fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 455

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Storhamar videregående skole 4,0 3,9 4,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Storhamar videregående skole 4,3 4,2 4,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Storhamar videregående skole 3,7 3,7 3,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Storhamar videregående skole 4,0 3,9 4,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Storhamar videregående skole 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Storhamar videregående skole 4,4 4,3 4,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Storhamar videregående skole 3,7 3,6 3,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Storhamar videregående skole 3,9 3,8 3,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Storhamar videregående skole 4,4 4,4 4,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Storhamar videregående skole 4,0 4,1 3,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Storhamar videregående skole 4,2 4,1 4,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år