Oversikt - Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat)
Østerbo
1764 HALDEN
Org.nr 974826704
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 60

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 3,8 3,4
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 4,2 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 3,5 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 3,9 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 4,3 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 4,3 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 3,8 3,6
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 4,0 3,7
Viken fylke
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 4,3 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 3,0 2,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Stiftelsen Østerbo videregående skole (privat) 4,1 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år