Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Grav Gårdsvei 5
1358 JAR
Org.nr 975015785
Privatskole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Steinerskolen i Bærum (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 3,4 3,4 3,3
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 4,4 4,4 4,5
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 3,3 3,3 3,1
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 4,3 4,2 4,6
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 3,3 3,4 3,2
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 3,9 3,8 4,0
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 4,2 4,1 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 4,2 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Steinerskolen i Bærum - Videregående Opplæring (privat)
Akershus fylke 3,8 3,7 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år