Oversikt - Stavanger Offshore Tekniske skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stavanger Offshore Tekniske skole
Tjuvholmveien 40
4007 STAVANGER
Org.nr 919938331
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-12. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 115

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Stavanger Offshore Tekniske skole 3,7 3,7
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Stavanger Offshore Tekniske skole 4,5 4,5
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Stavanger Offshore Tekniske skole 3,4 3,4
Rogaland fylke 3,7 3,8 3,6
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Stavanger Offshore Tekniske skole 4,1 4,2
Rogaland fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Stavanger Offshore Tekniske skole 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Stavanger Offshore Tekniske skole 4,4 4,3
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Stavanger Offshore Tekniske skole 3,6 3,7
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Stavanger Offshore Tekniske skole 3,9 4,0
Rogaland fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Stavanger Offshore Tekniske skole 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Stavanger Offshore Tekniske skole 3,9 3,9
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Stavanger Offshore Tekniske skole 4,2 4,3
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år