Oversikt - Statped Oslo - Avd skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Statped Oslo - Avd skole
Skådalsveien 33a
0781 OSLO
Org.nr 974797100
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Kunnskapsdepartementet

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 5

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 4,2 4,1 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 3,5 3,5 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Statped Oslo - Avd skole
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år