Oversikt - Spjelkavik videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Spjelkavik videregående skole
Nedre Langhaugen 32
6011 ÅLESUND
Org.nr 974577267
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 497

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Spjelkavik videregående skole 3,5 3,4 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Spjelkavik videregående skole 4,3 4,4 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Spjelkavik videregående skole 3,4 3,5 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Spjelkavik videregående skole 4,1 4,2 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Spjelkavik videregående skole 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Spjelkavik videregående skole 4,5 4,4 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Spjelkavik videregående skole 3,3 3,4 3,2
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Spjelkavik videregående skole 3,6 3,7 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Spjelkavik videregående skole 4,1 4,3 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Spjelkavik videregående skole 4,2 4,3 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Spjelkavik videregående skole 4,2 4,3 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år