Oversikt - Sotra vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sotra vidaregåande skule
Branndalsmyra 61
5353 STRAUME
Org.nr 974557568
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 817

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Sotra vidaregåande skule 3,6 3,6 3,5
Vestland fylke 3,7 3,6 3,7
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Sotra vidaregåande skule 4,2 4,3 4,1
Vestland fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Sotra vidaregåande skule 3,6 3,6 3,6
Vestland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Sotra vidaregåande skule 3,9 3,9 3,7
Vestland fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Sotra vidaregåande skule 4,2 4,3 4,1
Vestland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Sotra vidaregåande skule 4,4 4,3 4,5
Vestland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Sotra vidaregåande skule 3,5 3,7 3,3
Vestland fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Sotra vidaregåande skule 3,7 3,8 3,6
Vestland fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Sotra vidaregåande skule 4,2 4,3 4,0
Vestland fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Sotra vidaregåande skule 4,2 4,2 4,1
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Sotra vidaregåande skule 4,0 4,0 3,9
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år