Oversikt - Solør videregående skole - Avd Flisa

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Solør videregående skole - Avd Flisa
Sundmoen 25
2270 FLISA
Org.nr 974571986
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Innlandet fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 453

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Solør videregående skole - Avd Flisa 3,7 3,8 3,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,4 4,4 4,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Solør videregående skole - Avd Flisa 3,8 3,8 3,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,1 4,1 4,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,4 4,4 4,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,4 4,3 4,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Solør videregående skole - Avd Flisa 3,7 3,9 3,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,0 4,0 4,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,2 4,2 4,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Solør videregående skole - Avd Flisa 4,1 4,1 4,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år