Oversikt - Sola videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sola videregående skole
Åsenvegen 78
4055 SOLA
Org.nr 974624672
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 672

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Sola videregående skole 3,4 3,4 3,6
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Sola videregående skole 4,0 4,0 4,1
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Sola videregående skole 3,4 3,4 3,6
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Sola videregående skole 3,9 3,9 3,9
Rogaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Sola videregående skole 4,0 4,0 4,0
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Sola videregående skole 4,2 4,2 4,4
Rogaland fylke 4,4 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Sola videregående skole 3,5 3,5 3,5
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Sola videregående skole 3,5 3,6 3,5
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Sola videregående skole 4,1 4,0 4,2
Rogaland fylke 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Sola videregående skole 4,0 3,9 4,2
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Sola videregående skole 3,8 3,7 4,1
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år