Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Oversikt - Slottsfjellet videregående (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Slottsfjellet videregående (privat)
Baglergaten 16
3111 TØNSBERG
Org.nr 973141805
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Slottsfjellet videregående Steinerskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 37

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Slottsfjellet videregående (privat) 3,7
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Slottsfjellet videregående (privat) 4,2
Vestfold fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Slottsfjellet videregående (privat) 4,3
Vestfold fylke 3,5 3,7 3,3
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Slottsfjellet videregående (privat) 4,1
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Slottsfjellet videregående (privat) 4,1
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Slottsfjellet videregående (privat) 4,1
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Slottsfjellet videregående (privat) 3,3
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Slottsfjellet videregående (privat) 3,6
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Slottsfjellet videregående (privat) 4,3
Vestfold fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Slottsfjellet videregående (privat) 4,1
Vestfold fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Slottsfjellet videregående (privat) 3,8
Vestfold fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år