Oversikt - Slottsfjellet videregående (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Slottsfjellet videregående (privat)
Baglergaten 16
3111 TØNSBERG
Org.nr 973141805
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Slottsfjellet videregående Steinerskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 41

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Slottsfjellet videregående (privat) 3,9 4,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Slottsfjellet videregående (privat) 4,6 4,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Slottsfjellet videregående (privat) 3,6 3,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Slottsfjellet videregående (privat) 4,1 4,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Slottsfjellet videregående (privat) 4,5 4,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Slottsfjellet videregående (privat) 4,4 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Slottsfjellet videregående (privat) 3,5 3,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Slottsfjellet videregående (privat) 3,9 4,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Slottsfjellet videregående (privat) 4,4 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Slottsfjellet videregående (privat) 3,9 3,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Slottsfjellet videregående (privat) 4,5 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år