Oversikt - Skoleskipet Gann (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skoleskipet Gann (privat)
Skoleskipet Gann Tømmerodden 1
4077 HUNDVÅG
Org.nr 971815817
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Unge Sjømenns Kristelige forening (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 120

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Skoleskipet Gann (privat) 3,4 3,3 3,6
Rogaland fylke 3,5 3,5 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Skoleskipet Gann (privat) 4,3 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Skoleskipet Gann (privat) 3,4 3,5 3,3
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Skoleskipet Gann (privat) 3,8 3,8 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Skoleskipet Gann (privat) 4,0 4,0 4,1
Rogaland fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Skoleskipet Gann (privat) 4,5 4,5 4,4
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Skoleskipet Gann (privat) 3,3 3,4 3,3
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Skoleskipet Gann (privat) 3,7 3,7 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,6 3,8
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Skoleskipet Gann (privat) 4,0 4,0 4,1
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Skoleskipet Gann (privat) 4,2 4,3 4,2
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Skoleskipet Gann (privat) 3,8 3,8 3,8
Rogaland fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år