Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Ski videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ski videregående skole
Gymnasveien 6
1400 SKI
Org.nr 974587696
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Akershus fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 689

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Ski videregående skole 3,5 3,7 3,4
Akershus fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Ski videregående skole 4,4 4,6 4,2
Akershus fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Ski videregående skole 3,1 3,4 2,9
Akershus fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Ski videregående skole 4,0 4,2 3,9
Akershus fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Ski videregående skole 4,3 4,3 4,3
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Ski videregående skole 4,5 4,3 4,6
Akershus fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Ski videregående skole 3,4 3,6 3,2
Akershus fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Ski videregående skole 3,6 3,6 3,5
Akershus fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Ski videregående skole 4,0 4,2 3,9
Akershus fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Ski videregående skole 4,0 3,9 4,0
Akershus fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Ski videregående skole 4,1 4,2 4,0
Akershus fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år