Oversikt - Skeisvang videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skeisvang videregående skole
Rogalandgata 197
5518 HAUGESUND
Org.nr 974624362
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 674

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Skeisvang videregående skole 3,7 3,6 3,7
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Skeisvang videregående skole 4,5 4,5 4,4
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Skeisvang videregående skole 3,7 3,6 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Skeisvang videregående skole 3,9 4,0 3,9
Rogaland fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Skeisvang videregående skole 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Skeisvang videregående skole 4,7 4,6 4,7
Rogaland fylke 4,4 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Skeisvang videregående skole 3,2 3,3 3,2
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Skeisvang videregående skole 3,9 4,0 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Skeisvang videregående skole 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Skeisvang videregående skole 4,2 4,1 4,3
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Skeisvang videregående skole 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år