Oversikt - Skedsmo videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo videregående skole
Vestbygata 61
2003 LILLESTRØM
Org.nr 974587629
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 088

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Skedsmo videregående skole 3,5 3,6 3,3
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Skedsmo videregående skole 4,2 4,2 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Skedsmo videregående skole 3,7 3,8 3,5
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Skedsmo videregående skole 3,9 3,9 3,7
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Skedsmo videregående skole 4,2 4,2 4,3
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Skedsmo videregående skole 4,2 4,2 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Skedsmo videregående skole 3,5 3,6 3,2
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Skedsmo videregående skole 3,6 3,6 3,4
Viken fylke
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Skedsmo videregående skole 3,9 3,9 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Skedsmo videregående skole 4,1 4,1 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Skedsmo videregående skole 3,8 3,8 3,9
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år