Oversikt - Skedsmo videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo videregående skole
Vestbygata 61
2003 LILLESTRØM
Org.nr 974587629
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Viken fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 1 083

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Skedsmo videregående skole 3,5 3,5 3,5
Viken fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Skedsmo videregående skole 4,2 4,3 4,0
Viken fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Skedsmo videregående skole 3,6 3,6 3,6
Viken fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Skedsmo videregående skole 3,9 3,9 3,9
Viken fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Skedsmo videregående skole 4,2 4,2 4,3
Viken fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Skedsmo videregående skole 4,5 4,4 4,6
Viken fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Skedsmo videregående skole 3,5 3,6 3,5
Viken fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Skedsmo videregående skole 3,7 3,8 3,6
Viken fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Skedsmo videregående skole 4,1 4,1 4,1
Viken fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Skedsmo videregående skole 4,2 4,1 4,3
Viken fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Skedsmo videregående skole 4,2 4,1 4,2
Viken fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år