Oversikt - Skagerak International School (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skagerak International School (privat)
Framnesveien 7
3222 SANDEFJORD
Org.nr 973488783
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-14. trinn
Skoleeier: Skagerak International School (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 200

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Skagerak International School (privat) 3,7 3,8 3,6
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Skagerak International School (privat) 4,2 4,1 4,2
Vestfold fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Skagerak International School (privat) 3,7 3,9 3,5
Vestfold fylke 3,5 3,7 3,3
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Skagerak International School (privat) 4,2 4,3 4,1
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Skagerak International School (privat) 4,4 4,5 4,3
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Skagerak International School (privat) 4,3 4,3 4,3
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Skagerak International School (privat) 3,7 3,8 3,6
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Skagerak International School (privat) 3,9 3,9 3,9
Vestfold fylke 3,7 3,7 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Skagerak International School (privat) 4,3 4,4 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Skagerak International School (privat) 3,7 3,7 3,6
Vestfold fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Skagerak International School (privat) 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år