Oversikt - Sjøvegan videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sjøvegan videregående skole
Helsesenterveien 1
9350 SJØVEGAN
Org.nr 974546809
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Troms fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 202

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Sjøvegan videregående skole 3,8 3,7 3,9
Troms Romsa fylke 3,7 3,8 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Sjøvegan videregående skole 4,2 4,4 4,1
Troms Romsa fylke 4,3 4,4 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Sjøvegan videregående skole 3,6 3,7 3,5
Troms Romsa fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Sjøvegan videregående skole 4,1 4,0 4,1
Troms Romsa fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Sjøvegan videregående skole 4,3 4,4 4,1
Troms Romsa fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Sjøvegan videregående skole 4,3 4,1 4,4
Troms Romsa fylke 4,4 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Sjøvegan videregående skole 3,5 3,6 3,4
Troms Romsa fylke 3,6 3,8 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Sjøvegan videregående skole 4,0 4,2 3,8
Troms Romsa fylke 3,8 3,9 3,8
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Sjøvegan videregående skole 4,4 4,5 4,3
Troms Romsa fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Sjøvegan videregående skole 4,1 4,1 4,1
Troms Romsa fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Sjøvegan videregående skole 4,2 4,2 4,2
Troms Romsa fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år