Oversikt - Scandinavian School in Brussels - Ecole Reine Astrid (privat) (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Scandinavian School in Brussels - Ecole Reine Astrid (privat) (UTGÅTT)
Square de Argentueil 5
Org.nr U90099001
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Lagt ned

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Norske skoler i utlandet 3,2 3,1 3,3
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Norske skoler i utlandet 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Norske skoler i utlandet 3,7 3,6 3,7
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Norske skoler i utlandet 4,1 4,2 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Norske skoler i utlandet 4,2 4,1 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Norske skoler i utlandet 4,1 3,7 4,4
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Norske skoler i utlandet 3,3 3,2 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Norske skoler i utlandet 3,5 3,4 3,5
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Norske skoler i utlandet 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Norske skoler i utlandet 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Norske skoler i utlandet 4,0 3,8 4,2
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år