Oversikt - Sandsli videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sandsli videregående skole
Sandslimarka 51
5254 SANDSLI
Org.nr 974557142
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Vestland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 562

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Sandsli videregående skole 3,5 3,4 3,5
Vestland fylke 3,7 3,6 3,7
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Sandsli videregående skole 4,3 4,3 4,3
Vestland fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Sandsli videregående skole 3,7 3,7 3,7
Vestland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Sandsli videregående skole 4,0 4,0 3,9
Vestland fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Sandsli videregående skole 4,1 4,1 4,2
Vestland fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Sandsli videregående skole 4,4 4,3 4,4
Vestland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Sandsli videregående skole 3,3 3,3 3,2
Vestland fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Sandsli videregående skole 3,6 3,5 3,7
Vestland fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Sandsli videregående skole 4,2 4,1 4,2
Vestland fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Sandsli videregående skole 4,1 4,1 4,2
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Sandsli videregående skole 4,0 4,0 3,9
Vestland fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år