Oversikt - Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Flyveien 2
0770 OSLO
Org.nr 974117096
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 7

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 3,4 3,6 3,2
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år