Oversikt - Romsdal videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Romsdal videregående skole
Langmyrvegen 83
6415 MOLDE
Org.nr 974576546
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 851

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Romsdal videregående skole 3,6 3,5 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Romsdal videregående skole 4,4 4,3 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Romsdal videregående skole 3,6 3,7 3,5
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Romsdal videregående skole 4,0 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Romsdal videregående skole 4,3 4,3 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Romsdal videregående skole 4,3 4,3 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Romsdal videregående skole 3,6 3,6 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Romsdal videregående skole 3,8 3,8 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Romsdal videregående skole 4,2 4,2 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Romsdal videregående skole 4,0 4,1 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Romsdal videregående skole 4,1 4,0 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år