Oversikt - Ringsaker videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker videregående skole
Skolevegen 16
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 974571897
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Hedmark fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 699

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Ringsaker videregående skole 3,9 3,9 3,9
Hedmark fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Ringsaker videregående skole 4,4 4,5 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Ringsaker videregående skole 3,5 3,6 3,4
Hedmark fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Ringsaker videregående skole 4,1 4,1 4,0
Hedmark fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Ringsaker videregående skole 4,3 4,3 4,3
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Ringsaker videregående skole 4,3 4,3 4,4
Hedmark fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Ringsaker videregående skole 3,7 3,8 3,6
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Ringsaker videregående skole 3,9 3,9 3,9
Hedmark fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Ringsaker videregående skole 4,3 4,4 4,3
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Ringsaker videregående skole 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Ringsaker videregående skole 4,1 4,0 4,2
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år