Oversikt - Re videregående skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Re videregående skole
Bergsåsveien 44
3175 RAMNES
Org.nr 874575232
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Vestfold fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 753

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Re videregående skole 3,8 3,7 3,9
Vestfold fylke 3,6 3,6 3,7
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Re videregående skole 4,5 4,6 4,4
Vestfold fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Re videregående skole 3,6 3,7 3,5
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Re videregående skole 4,1 4,2 4,1
Vestfold fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Re videregående skole 4,2 4,3 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Re videregående skole 4,3 4,3 4,4
Vestfold fylke 4,3 4,2 4,4
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Re videregående skole 3,5 3,7 3,3
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Re videregående skole 3,8 3,8 3,8
Vestfold fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Re videregående skole 4,2 4,3 4,1
Vestfold fylke 4,1 4,2 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Re videregående skole 4,2 4,2 4,1
Vestfold fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Re videregående skole 4,0 3,9 4,0
Vestfold fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år