Oversikt - Otto Treider Private gymnas AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Otto Treider Private gymnas AS (privat)
Nedre Vollgate 8
0158 OSLO
Org.nr 971816309
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Otto Treider Private gymnas AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 229

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 3,3 3,4 3,3
Oslo fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 4,4 4,3 4,5
Oslo fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 3,1 3,1 3,1
Oslo fylke 3,3 3,4 3,2
Nasjonalt 3,4 3,6 3,3
Mestring
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 4,0 4,0 3,9
Oslo fylke 4,0 4,1 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 4,2 4,0 4,4
Oslo fylke 4,3 4,2 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 4,6 4,5 4,6
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 3,2 3,2 3,2
Oslo fylke 3,4 3,5 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 3,6 3,5 3,8
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 4,1 3,8 4,3
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 4,2 4,1 4,3
Oslo fylke 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Otto Treider Private gymnas AS (privat) 3,8 3,8 3,8
Oslo fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år