Oversikt - Oslo voksenopplæring Helsfyr

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Svovelstikka 1-3
0661 OSLO
Org.nr 988045500
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 3,4 3,5 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Oslo voksenopplæring Helsfyr
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år