Oversikt - Oslo Private gymnasium AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo Private gymnasium AS (privat)
Munkedamsveien 45
0250 OSLO
Org.nr 972286389
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo Private gymnasium AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 192

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Oslo Private gymnasium AS (privat) 3,6 3,8 3,5
Oslo fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,4 4,6 4,2
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Oslo Private gymnasium AS (privat) 3,5 3,9 3,2
Oslo fylke 3,4 3,4 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,3 4,4 4,2
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,4 4,6 4,3
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,6 4,6 4,7
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Oslo Private gymnasium AS (privat) 3,5 3,7 3,4
Oslo fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,2 4,2 4,3
Oslo fylke 3,8 3,7 3,9
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,4 4,7 4,3
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,4 4,4 4,4
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Oslo Private gymnasium AS (privat) 4,2 4,2 4,2
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år