Oversikt - Oslo katedralskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo katedralskole
Ullevålsveien 31
0171 OSLO
Org.nr 874590932
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 623

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Oslo katedralskole 3,7 3,7 3,7
Oslo fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Oslo katedralskole 4,4 4,4 4,4
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Oslo katedralskole 3,3 3,3 3,4
Oslo fylke 3,4 3,5 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Oslo katedralskole 4,2 4,2 4,1
Oslo fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Oslo katedralskole 4,3 4,3 4,3
Oslo fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Oslo katedralskole 4,5 4,5 4,5
Oslo fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Oslo katedralskole 3,5 3,5 3,5
Oslo fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Oslo katedralskole 3,9 3,8 4,0
Oslo fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Oslo katedralskole 4,3 4,4 4,3
Oslo fylke 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Oslo katedralskole 4,2 4,2 4,2
Oslo fylke 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Oslo katedralskole 4,5 4,5 4,5
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år