Oversikt - Oslo International School (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo International School (privat)
Gamle Ringeriksvei 53
1357 BEKKESTUA
Org.nr 971845635
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelse Oslo International School (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Oslo International School (privat)
Viken fylke 3,8 3,7 3,8
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,4 4,5 4,4
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Oslo International School (privat)
Viken fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Oslo International School (privat)
Viken fylke 3,6 3,7 3,6
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,4 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Oslo International School (privat)
Viken fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år