Oversikt - Oslo By Steinerskole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo By Steinerskole (privat)
St. Olavsgate 4-6
0165 OSLO
Org.nr 981089065
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Oslo By Steinerskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 467

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Oslo By Steinerskole (privat) 3,8 3,7 3,8
Oslo fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Oslo By Steinerskole (privat) 4,5 4,4 4,5
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Oslo By Steinerskole (privat) 3,3 3,2 3,4
Oslo fylke 3,4 3,4 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Oslo By Steinerskole (privat) 4,0 4,1 4,0
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Oslo By Steinerskole (privat) 4,2 4,1 4,3
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Oslo By Steinerskole (privat) 4,2 4,0 4,4
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Oslo By Steinerskole (privat) 3,6 3,7 3,5
Oslo fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Oslo By Steinerskole (privat) 3,8 3,6 3,9
Oslo fylke 3,8 3,7 3,9
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Oslo By Steinerskole (privat) 4,1 4,2 4,1
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Oslo By Steinerskole (privat) 4,1 4,0 4,1
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Oslo By Steinerskole (privat) 4,0 4,0 4,0
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år