Oversikt - Ørsta vidaregåande skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ørsta vidaregåande skule
Holmegata 14
6153 ØRSTA
Org.nr 974576597
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 305

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Ørsta vidaregåande skule 4,0 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Ørsta vidaregåande skule 4,4 4,4 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Ørsta vidaregåande skule 3,7 3,8 3,4
Møre og Romsdal fylke 3,6 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Ørsta vidaregåande skule 4,0 4,0 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Ørsta vidaregåande skule 4,4 4,4 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Ørsta vidaregåande skule 4,3 4,3 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Ørsta vidaregåande skule 3,9 4,0 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Ørsta vidaregåande skule 4,0 4,1 4,0
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Ørsta vidaregåande skule 4,4 4,5 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Ørsta vidaregåande skule 3,9 4,0 3,7
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Ørsta vidaregåande skule 4,2 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år