Oversikt - Norsk Restaurantskole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Norsk Restaurantskole (privat)
Schweigaards Gate 34
0191 OSLO
Org.nr 913711793
Privatskole
Videregående opplæring
1.-12. trinn
Skoleeier: Norsk Restaurantskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 16

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 4,3 4,4 4,3
Nasjonalt 4,4 4,4 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 3,4 3,6 3,2
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 3,9 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 4,5 4,4 4,6
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 3,5 3,7 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8
Nasjonalt 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,2
Læringskultur
Norsk Restaurantskole (privat)
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år