Oversikt - Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat)
Skytterdalen 6
1337 SANDVIKA
Org.nr 921204353
Privatskole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 30

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,1 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,6 4,5
Viken fylke
Nasjonalt 4,4 4,4 4,4
Utdanning og yrkesveiledning
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 3,8 3,7
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,2
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,5 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Faglig utfordring
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,8 4,7
Viken fylke
Nasjonalt 4,5 4,4 4,6
Vurdering for læring
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 3,8 3,8
Viken fylke
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,2 4,1
Viken fylke
Nasjonalt 3,8 3,7 3,8
Støtte fra lærerne
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,7 4,6
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,3 4,2
Støtte hjemmefra
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,2 4,4
Viken fylke
Nasjonalt 4,2 4,1 4,2
Læringskultur
Norges Realfagsgymnas Bærum AS (privat) 4,5 4,5
Viken fylke
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år