Oversikt - Nordvoll skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordvoll skole
Dr. Dedichens Vei 18
0675 OSLO
Org.nr 974590816
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 28

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Nordvoll skole
Oslo fylke 3,5 3,5 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Nordvoll skole
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Nordvoll skole
Oslo fylke 3,4 3,4 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Nordvoll skole
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Nordvoll skole
Oslo fylke 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Nordvoll skole
Oslo fylke 4,2 4,1 4,3
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Nordvoll skole
Oslo fylke 3,4 3,5 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Nordvoll skole
Oslo fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Nordvoll skole
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Nordvoll skole
Oslo fylke 4,0 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Nordvoll skole
Oslo fylke 3,9 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år