Oversikt - Nordstrand videregående skole (utgått)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordstrand videregående skole (utgått)
Nordstrandv 29
1163 OSLO
Org.nr 974590921
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 418

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Oslo fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,7 3,6 3,7
Trivsel
Oslo fylke 4,2 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Oslo fylke 3,4 3,5 3,4
Nasjonalt 3,6 3,7 3,5
Mestring
Oslo fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Oslo fylke 4,2 4,2 4,3
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Oslo fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,4 4,3 4,5
Vurdering for læring
Oslo fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Motivasjon
Oslo fylke 3,8 3,8 3,7
Nasjonalt 3,8 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Oslo fylke 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,2 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Oslo fylke 4,1 4,1 4,2
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Læringskultur
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år